CKK OPEN HOUSE 2107วันที่ 22 ธันวาคม 2560
พิธีเฉลิมฉลองรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน
ได้แก่ นางสาวณัฐภัทร โถนาค
นักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2558
นางสาวอัญชิสา กระบวนแสง
นักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และนางสาวทักษิณา มาลี
นักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสำเริง ไชยเสน เป็นประธานในพิธี
และนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเฉลิมฉลองรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน
บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 08-01-2018

Username
Password