ประกาศผลการสอบคัดเลือก(คัดกรอง)เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่3ประกาศผลการสอบคัดเลือก(คัดกรอง)เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนโดย.  
ประกาศวันที่ 20-02-2019

Username
Password