การประชุมเชิงปฏิบัติการ          การประชุมเชิงปฏิบัติการ "วัฒนธรรมล้ำค่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น" เป็นความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน กับ โรงเรียนจักรคำคณาทร ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556โดย.นางสาวณัฎฐ์นรีย์  วินันท์
ประกาศวันที่ 20-08-2013

Username
Password