ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์โดย.  
ประกาศวันที่ 31-10-2023

Username
Password