อบรมแกนนำพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557 วันที่ 2 กรกฎาคม 2557  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 02-07-2014
          กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2557 วันที่ 2 กรกฎาคม 2557  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 02-07-2014
          เกณฑ์แข่งทักษะ งานศิลปหัตถปกรรม ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557  [อ่านต่อ...]


โดย.นายสุรพงษ์  วงศรีคุณถาวร | วันที่ 01-07-2014
           โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดโครงการอบรมนักเรียนแกนนำรักการอ่าน ประจำปี 2557 ขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา  [อ่านต่อ...]


โดย.นางสาวณัฎฐ์นรีย์  วินันท์ | วันที่ 01-07-2014
          ค่ายอบรมนักเรียนแกนนำวินัย ประจำปี 2557 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2557  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 30-06-2014
          โรงเรียนจักรคำคณาทร จัดกิจกรรมกิจกรรมบวชป่า วันที่ 28 มิถุนายน 2557  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 30-06-2014
          กิจกรรมวันสุนทรภู่ "รำลึกบรมครูกลอน สุนทรภู่" วันที่ 26 มิถุนายน 2557  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 26-06-2014
          กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2557 วันที่ 26 มิถุนายน 2557  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 26-06-2014
          ร่วมงาน "ลำไยไทย ลำไยลำพูน และคืนความสุขให้ประชาชน" ประจำปี 2557 วันที่ 25 มิถุนายน 2557  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 26-06-2014
          กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยยาเสพติด ชั้น ม.1 วันที่ 24 มิถุนายน 2557  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 26-06-2014
[13/36]      [BACK] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] | [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [NEXT]

Username
Password