แบบสรุปภาระงานของนักเรียน  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 30-06-2016
          คำสั่งคุมสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/59  [อ่านต่อ...]


โดย.นายปรีดา  ยะธิมา | วันที่ 21-06-2016
          รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พบนักเรียนหน้าเสาธง ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน  [อ่านต่อ...]


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 20-06-2016
          อบรมครูในการพัฒนามาตรฐานงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  [อ่านต่อ...]


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 20-06-2016
          โครงการ ให้เลือดเชื่อมต่อความรู้สึกจากใจผู้ให้ถึงผู้รับ  [อ่านต่อ...]


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 20-06-2016
          งาน แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  [อ่านต่อ...]


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 20-06-2016
          พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  [อ่านต่อ...]


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 20-06-2016
          พิธีทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ ๑๑๒ ปี  [อ่านต่อ...]


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 13-06-2016
          นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบทุนการศึกษา  [อ่านต่อ...]


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 13-06-2016
          "ศิษย์เก่าต้นแบบ ส่งต่อความเป็นลูกจักรคำ"  [อ่านต่อ...]


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 13-06-2016
[13/63]      [BACK] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] | [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] | [41] | [42] | [43] | [44] | [45] | [46] | [47] | [48] | [49] | [50] | [51] | [52] | [53] | [54] | [55] | [56] | [57] | [58] | [59] | [60] | [61] | [62] | [63] | [NEXT]

Username
Password