ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ของสำนักงานศาลยุติธรรม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 04-09-2013
          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรม   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 04-09-2013
          คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน การประกวดงานเขียน ประเภทร้อยแก้ว และงานเขียนเรื่องสั้น เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 02-09-2013
          กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จำนวน 28 นายเข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ เทิดไท้องค์ราชินี 102 ปี การลูกเสือไทย ระหว่างวันที่ 21-23 ส.ค. 2556 ที่ผ่านมา  [อ่านต่อ...]


โดย.Admin  CKK | วันที่ 28-08-2013
          นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน และว่าที่ร้อยตรีปรีชา ญาณโรจน์ ได้เข้ารับประดับเข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดน  [อ่านต่อ...]


โดย.Admin  CKK | วันที่ 28-08-2013
           ศูนย์บรรณารักษ์จังหวัดลำพูน โรงเรียนจักรคำคณารทร จังหวัดลำพูน การอบรมนักเรียนแกนนำรักการอ่านสู่การคิดเชิงสร้างสรรค์ของตัวแทนนักเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 27-08-2013
          คณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมแสดงความยินดี กับเด็กหญิงจุฑามาศ แสงคำ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขา ศิลปวัฒนธรรม ประเภทกลุ่มเยาวชน   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 27-08-2013
          นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับคัดเลือกจาก สวทช.ภาคเหนือ จัดทำโครงการนามบัตรเตือนภัย (Alarm Card) และรับเงินสนับสนุนโครงงาน จำนวน 5,000 บาท  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 26-09-2013
          งานพัฒนากิจกรรมนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม Chak Kham's Got Talent Season 2 ในวันที่ 23 ส.ค. 2556  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 27-08-2013
           นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด มหกรรมรักษาความปลอดภัยสัญจร   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 22-08-2013
[85/93]      [BACK] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] | [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] | [41] | [42] | [43] | [44] | [45] | [46] | [47] | [48] | [49] | [50] | [51] | [52] | [53] | [54] | [55] | [56] | [57] | [58] | [59] | [60] | [61] | [62] | [63] | [64] | [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | [70] | [71] | [72] | [73] | [74] | [75] | [76] | [77] | [78] | [79] | [80] | [81] | [82] | [83] | [84] | [85] | [86] | [87] | [88] | [89] | [90] | [91] | [92] | [93] | [NEXT]

Username
Password