ผู้บริหารคณะครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน ประเภทหมากรุกไทย   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 21-08-2013
           ผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมแสดงความยินดีกับครูสมจิตร ขันติสิทธิ์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 21-08-2013
          ผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระภาษาไทย ร่วมแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันประชันกลอนสดสักวา เนื่องในวันภาษาไทย   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 21-08-2013
           ผู้บริหารคณะครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายชัชวาล มะณีทอง นักเรียนชั้น ม.3/5ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการประกวดคำขวัญ   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 21-08-2013
          การประชุมเชิงปฏิบัติการ "วัฒนธรรมล้ำค่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น" ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 20-08-2013
           นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับท่าน รองผู้อำนวยการคนใหม่ นายชาญเจริญ ซื่อชวกรกุล เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 20-08-2013
          นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รอง ผอ.สพม 35. เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน กลุ่ม 1 คัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 63   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 19-08-2013
          นางทิพย์อุบล ศิริบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 14-08-2013
          นางทิพย์อุบล ศิริบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.1 ที่เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรม Skipping for Health ออกกำลังกายเพื่อแม่ เมื่อเดือนมิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 14-08-2013
           นางสมจิตต์ ขันติสิทธิ์ ครู คศ. ๔ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้ารับประทานรางวัลรองชนะเลิศประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค (ภาคเหนือ) จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 14-08-2013
[86/93]      [BACK] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] | [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] | [41] | [42] | [43] | [44] | [45] | [46] | [47] | [48] | [49] | [50] | [51] | [52] | [53] | [54] | [55] | [56] | [57] | [58] | [59] | [60] | [61] | [62] | [63] | [64] | [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | [70] | [71] | [72] | [73] | [74] | [75] | [76] | [77] | [78] | [79] | [80] | [81] | [82] | [83] | [84] | [85] | [86] | [87] | [88] | [89] | [90] | [91] | [92] | [93] | [NEXT]

Username
Password