เฃิญชมกิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE วันที่ 26 มิถุยายน 2556  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 21-06-2013
           ครูวัลลีย์ ถาแปง ครูหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และนักเรียนชุมนุมประชาสัมพันธ์ระดับ ม.ปลายโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน มอบของที่ระลึกให้กับอาจารย์คัมภีร์พล สันยทิพย์ อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 20-06-2013
          นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ WRO 2013 รอบชิงแชมป์ภาคเหนือทั้งรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 27-06-2013
          นางสาวอาทิตยา อินทะจักร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันกีฬาคาราเต้โด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ประจำปี 2556  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 19-06-2013
          โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแสดงศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติในงาน "The 8 th INTERNATION KUCUKCEKMECE LAKE FESTIVAL" ณ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 17-06-2013
          คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 17-06-2013
          อาจารย์วุฒิ สัมฤทธิ์ รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ประธานดำเนินการอบรมพัฒนามาตรฐานงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน บันทึกภาพร่วมกับคณะครู   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 14-06-2013
          ว่าทีร้อยตรีปรีชา ญาณโรจน์ ตัวแทนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 14-06-2013
           โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 109 ปี วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 12-06-2013
          สรุปผลการแข่งขัน Walk Rally เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 10-06-2013
[92/94]      [BACK] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] | [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] | [41] | [42] | [43] | [44] | [45] | [46] | [47] | [48] | [49] | [50] | [51] | [52] | [53] | [54] | [55] | [56] | [57] | [58] | [59] | [60] | [61] | [62] | [63] | [64] | [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | [70] | [71] | [72] | [73] | [74] | [75] | [76] | [77] | [78] | [79] | [80] | [81] | [82] | [83] | [84] | [85] | [86] | [87] | [88] | [89] | [90] | [91] | [92] | [93] | [94] | [NEXT]

Username
Password