กิจกรรมแห่เทียนพรรษาของนักเรียนแต่ละคณะสี

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรมแห่เทียนพรรษาของนักเรียนแต่ละคณะสี ณ วัดบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน และ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561