งานกิจกรรมสืบสานตำนานยี่เป็ง

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมสืบสานตำนานยี่เป็ง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนา เพิ่มศักยภาพด้านเรียน และให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และเกิดความตระหนัก อนุรักษ์ หวงแหนประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2561 ณ อาคาร 1 จักรคำขจรศักดิ์ และบริเวณลานสน ศาลาพระพุทธรูป โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม