เดินขบวนแห่โคมฯ เนื่องในวันวิสาขบูชา

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมขบวนแห่โคมฯ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

คลิกดูภาพกิจกรรม