เข้าค่ายสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 24 - 26 พ.ค 62 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ พัฒนาอัจฉริยภาพด้านภาษไทย (GIFTED THAI) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 55 คน เข้าค่ายสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปี 2562 ณ ค่ายชเยศ ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ดยมี รองผู้อำนวยการทิพย์อุบล ศิริบูลย์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ ร่วมกิจกรรม รดน้ำดำหัว พร้อมคณะครูอาวุโส คุณครูวรรณพงค์ และ คุณครูสมจิตต์ ขันติสิทธิ์ นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรม ฮับขวัญน้องหล้า รุ่นที่ 16

ธีรพจน์เสาวภาคย์ โดยคณะรุ่นพี่จากรุ่นที่่ 1 - 15 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้อง กิจกรรม ธรรมะสำหรับนักเรียน โดยวิทยากร ท่านนันทวิทย์ คำนวน พระนักเทศน์จากวัดสวนดอก จังหวัดลำพูน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียน กิฟเต็ดไทย

คลิกดูภาพกิจกรรม