งานวันต่อต้านยาเสพติดโลกและ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรม งานวันต่อต้านยาเสพติดโลกและ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 เมื่อวันที่26 มิถุนายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม