การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

งานวันต่อต้านยาเสพติดโลกและ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรม งานวันต่อต้านยาเสพติดโลกและ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 เมื่อวันที่26 มิถุนายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม