การประชุมระบบประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน กล่าวเปิดการประชุมระบบประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เพื่อเป็นการทบทวนระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยมี ดร.เฉลิม ฟักอ่อน เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

คลิกดูภาพกิจกรรม