พิธีเปิดค่าย สอวน. ค่าย 1 สาขาคณิตศาสตร์

นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการเข้าค่าย สอวน. ค่าย 1 สาขาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นค่ายที่จัดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนัครินทรเพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ให้ได้ระดับสากล นักเรียนผู้เข้าค่าย ประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนกลุ่มภาคเหนือตอนบน จำนวน 35 และคณะครูในโครงการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาคณิตศาสตร์จำนวน 15 ท่าน คนเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 ณ ห้องเจ้าหลวง

คลิกดูภาพกิจกรรม