แสดงความยินดีกับทีมงานวิจัยรุ่นเยาว์ Fablab

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 รองผู้อำนวยการศรีวัย โญกาศ และรองผู้อำนวยการทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมแสดงความยินดีกับทีมงานวิจัยรุ่นเยาว์ โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมและสะเต็มศึกษา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรม Fablearn ให้นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในระดับนานาชาติ ในงาน Fablearn Asia 2020 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 มกราคม 2563

โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชื่อผลงาน Thai Smile อยากเห็นรอยยิ้มของคนไทย ได้แก่ นายวีรภัทร สินธุพงษ์ และนายจิรานนท์ สมบูรณ์โสด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 ครูที่ปรึกษา ครูณัฐกานต์ กาบศรี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชื่อผลงาน บัตรคำปริศนา พัฒนาเด็กประถม ได้แก่ นายคชานนท์ ไชยชะนะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 และนายเจษฎา กำเพ็ญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13 ครูที่ปรึกษา ครูพิชิต คำบุรี

คลิกดูภาพกิจกรรม