โครงงานดาราศาสตร์

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายศรีวัย โญกาศ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้แสดงความยินดี พร้อมกับมอบตุ๊กตา และเงินสนับสนุนให้กับนางสาววราลี ไชยประสาท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 และนางสาววรินธีรา คำมะยอม มัธยมศึกษาปีที่ 5/12 นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกโครงงานดาราศาสตร์ จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

(องค์การมหาชน)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวน) ครั้งที่ 6 เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการนำเสนอโครงงานดาราศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น และศึกษาดูงานที่สถานีอวกาศแจ๊กซ่า ระหว่างวันที่ 16-24 มีนาคม 2563 โดยมีนางสาวอัจฉรา ธีรวิทยานุกูล เป็นที่ปรึกษาโครงงาน ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม