ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีชื่อรุ่นว่า 'เอมมาลิณณ์' เพื่อเป็นการเสริมขวัญและสร้างกำลังใจให้นักเรียนเดินทางสู่เป้าหมายในอนาคตอย่างมั่นใจ

ตลอดจนสร้างความผูกพันซึ่งกันและกันระหว่างครูและศิษย์ทุกคน ณ โดมศูนย์กีฬา

คลิกดูภาพกิจกรรม 1 2 3