ให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโควิด 19 และไวรัสโคโรน่า

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมรณรงค์การป้องกันและเฝ้าระวัง เชื้อไวรัสโคโรน่าในกิจกรรมหน้าเสาธง นำโดย ครูพิชิต คำบุรี ครูผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์โมเลกุล DNA RNA virus ให้ความรู้โครงสร้างทาง DNAและ RNA เพื่อให้เข้าใจสาเหตุการแพร่ระจายของเชื้อโรค

และคุณครูจักริน อินทนนท์ที่สอนวิธีการดูแลตัวเอง การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย เพื่อให้นักเรียน ได้ตระหนักและร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชิ้อโรค ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม