รณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19)

งานอนามัย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน มีการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) อย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการดำเนินการตั้งจุดบริการเจลล้างมือ และแอลกอฮอล์ล้างมือ บริเวณประตูทางเข้าโรงเรียน รวมไปถึงหน้าอาคารเรียน เพื่อให้บริการแก่คณะครู

บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเกี่ยวกับแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกัน ไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ก่อนการเข้าห้องสอบปลายภาคเรียน

คลิกดูภาพกิจกรรม