สอบคัดเลือกนักเรียนรอบห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนดนตรี ปี 2563

วันที่ 6 - 7 มีนาคม 2563 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนรอบห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนดนตรี เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องเรียนนาฏศิลป์ อาคารพิศาลโสภาคุณ

คลิกดูภาพกิจกรรม