สพม. 35 ตรวจติดตามการดำเนินงานฯ

วันที่ 5 มกราคม 2564 นางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 พร้อมด้วยคณะ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ตรวจติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยนายมีนายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเจ้าน้อย

คลิกดูภาพกิจกรรม