“วันเกียรติยศจักรคำคณาทร ระดับชั้น ม.3 และ ม.6”

วันที่ 19 มิถุนายน 2565 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดงาน “วันเกียรติยศจักรคำคณาทร” ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการประกาศเชิดชูเกียรตินักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ผู้มีผลการเรียนรางวัลเหรียญทอง ผลการเรียนรางวัลเหรียญเงิน

และผลการเรียนรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมบุรีรัตน์  สามารถดาวน์โหลดรูปได้ตาม Link นี้  คลิก

คลิกดูภาพกิจกรรม