สุขภาพใจในวัยเรียน

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 โครงการห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "สุขภาพใจในวัยเรียน" ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

คลิกดูภาพกิจกรรม