แห่เทียนพรรษา จากจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านถนนอินทยงยศ จนถึงวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร


วันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ เป็นต้นไป โดยนายจรัส คำอ้าย ร่วมกับคณะครู และตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา จากจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านถนนอินทยงยศ

จนถึงวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

คลิกดูภาพกิจกรรม