งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 นายวิชัย บุญอุดมพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71”
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน จังหวัดลำพูน กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 โดยมีคุณวิไลวรรณ ยะสินธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูนให้เกียรติกล่าวต้อนรับประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีเปิดและนายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ร่วมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 รวมไปถึงนักเรียน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมชมการแสดงพิธีเปิด และเยี่ยมชมตามจุดการแข่งขันของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ สนามแข่งขัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน