กีฬาเยาวชน อบจ.ลำพูนเกมส์" ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 นายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน "กีฬาเยาวชน อบจ.ลำพูนเกมส์" ประจำปี 2566

เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย โดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาร่างกายและจิตใจ ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย เคารพกฎ กติกา และเป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา รวมไปถึงมีการแข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศ ขบวนพาเหรด กองเชียร์ และเชียร์ลีดเดอร์ ณ สนามแข่งขันสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม