พิธีมอบรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

พิธีมอบรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กลุ่มโรงเรียนจังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2566 
ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566
ดูภาพกิจกรรม