โครงการ Intake Clinic กิจกรรมส่งเสริมสิทธิการร้องเรียนตามกฎหมายแก่ประชาชนและการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนเคลื่อนที่

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566
นายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ร่วมโครงการ Intake Clinic กิจกรรมส่งเสริมสิทธิการร้องเรียนตามกฎหมาย 
แก่ประชาชนและการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนเคลื่อนที่
โดยมีนายวทัญญู ทิพยมณทา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
พร้อมคณะได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมอบรมจำนวน 200 คน
ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน