การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2566
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566