ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561  [อ่านต่อ...]


โดย.นายปรีดา  ยะธิมา | วันที่ 14-03-2018
          ตารางการย้ายห้องเรียน วันที่29 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 28-01-2018
          งานวันครู 16 มกราคม 2561  [อ่านต่อ...]


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 16-01-2018
          มอบของขวัญให้ตำรวจจราจรดูแลการเดินทางของนักเรียน  [อ่านต่อ...]


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 10-01-2018
          โรงเรียนจักรคำฯ มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่  [อ่านต่อ...]


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 08-01-2018
          จักรคำไมโครมาราธอน 2560   [อ่านต่อ...]


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 08-01-2018
          กิจกรรมมอบเกียรติบัตร  [อ่านต่อ...]


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 08-01-2018
          CKK OPEN HOUSE 2107  [อ่านต่อ...]


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 08-01-2018
          CKK OPEN HOUSE 2017  [อ่านต่อ...]


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 08-01-2018
          เทิดไท้องค์ราชันย์ พนาวันสัตวา ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ฯ  [อ่านต่อ...]


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 08-01-2018
[20/93]      [BACK] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] | [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] | [41] | [42] | [43] | [44] | [45] | [46] | [47] | [48] | [49] | [50] | [51] | [52] | [53] | [54] | [55] | [56] | [57] | [58] | [59] | [60] | [61] | [62] | [63] | [64] | [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | [70] | [71] | [72] | [73] | [74] | [75] | [76] | [77] | [78] | [79] | [80] | [81] | [82] | [83] | [84] | [85] | [86] | [87] | [88] | [89] | [90] | [91] | [92] | [93] | [NEXT]

Username
Password