การอบรมนักเรียนแกนนำวินัย19-20 มิถุนายน 2558  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 19-06-2015
          โรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูนต้อน รับคณะศึกษาดูงานสภานักเรียนจากโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่และโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพ โดยท่านผู้อำนวยการสกล ทะแกล้วพันธุ์และบุคลากรกลุ่มงานกิจการนักเรียน สภานักเรียน  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 19-06-2015
          พิธีทำลายแม่พิมเหรียญ(โดยการเจีย)ครูบาเจ้าศรีวิชัย จักรคำฯ 111 ปี โดย นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 19-06-2015
          วันที่ 12 มิถุนายน 2558 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนจักรคำคณาทร ครบรอบ 111 ปี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์จำนวน 111 รูป  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 12-06-2015
          นายสกล ทะแกล้วพันธ์ุ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน นำคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีแห่โคมวันวิสาขบูชา   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 02-06-2015
          นางมยุรี พรนิมิตร หัวหน้างานห้องสมุดโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์อละสารสนเทศศาตร์ ประจำปี 2557  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 22-05-2015
          โรงเรียนจักรคำคณาทร ยินดีต้อนรับ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Miss Ahang Rang From Gansn China  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 22-05-2015
          การประชุมของกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 22-05-2015
          โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับเลือกให้เป็น   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 22-05-2015
          ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 22-05-2015
[58/93]      [BACK] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] | [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] | [41] | [42] | [43] | [44] | [45] | [46] | [47] | [48] | [49] | [50] | [51] | [52] | [53] | [54] | [55] | [56] | [57] | [58] | [59] | [60] | [61] | [62] | [63] | [64] | [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | [70] | [71] | [72] | [73] | [74] | [75] | [76] | [77] | [78] | [79] | [80] | [81] | [82] | [83] | [84] | [85] | [86] | [87] | [88] | [89] | [90] | [91] | [92] | [93] | [NEXT]

Username
Password