โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 12 มิถุนายน 2557  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 12-06-2014
          ศิษย์เก่าจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ที่ศึกษาต่อยังวิทยาลัยพยาบาลเหล่าทัพ วันที่ 11 มิถุนายน 2557   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 11-06-2014
          โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมตามโครงการสานสัมพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย) ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 09-06-2014
          โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 09-06-2014
          ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภทิพย์ภา ปัญโญใหญ่ ชั้น ม.6/11 ที่สามารถสอบผ่านค่าย2 เพื่อเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน.ภาค เหนือ  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 09-06-2014
          โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2557 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 09-06-2014
          นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับการคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดีงามพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 04-06-2014
          โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 04-06-2014
          นางสาวสุทธิตา แสงวิสุทธิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นเยาวชน(อายุไม่เกิน 18 ปี) และรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นบุคคลทั่วไปหญิง(ไม่จำกัดอายุ) ในการแข่งขันกีฬายิงปืนอัดลมฯ  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 04-06-2014
          กลุ่มงานบริหารวิชาการและหลักสูตร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดอบรมครู ในการอบรมปฏิบัติการสร้างสื่อ On Demand และคลังทฤษฎีความรู้สู่การพัฒนาศักยภาพนักเรียน ในวันที่ 22 และ 27 พฤษภาคม 2557  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 04-06-2014
[73/93]      [BACK] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] | [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] | [41] | [42] | [43] | [44] | [45] | [46] | [47] | [48] | [49] | [50] | [51] | [52] | [53] | [54] | [55] | [56] | [57] | [58] | [59] | [60] | [61] | [62] | [63] | [64] | [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | [70] | [71] | [72] | [73] | [74] | [75] | [76] | [77] | [78] | [79] | [80] | [81] | [82] | [83] | [84] | [85] | [86] | [87] | [88] | [89] | [90] | [91] | [92] | [93] | [NEXT]

Username
Password