นายจรัส  คำอ้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

ช่องทางติดต่อโทรศัพท์ : 08-2931-2974