ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2552

นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน นายศรีวัย โญกาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานบริหารทั่วไป ครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 ปลูกต้นไม้ในโรงเรียนและแจกกล้าพันธุ์ต้นไม้ จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ ต้นชัยพฤกษ์ ต้นเหลืองอินเดีย ต้นพะยอม และต้นพญาเสือโคร่ง รวม 100 ต้น ให้แก่นักเรียนนำไปปลูกยังบริเวณชุมชน หรือที่สาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

คลิกดูภาพกิจกรรม