การประชุมสัมมนาวิเคราะห์องค์กรฯ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดการประชุมสัมมนาวิเคราะห์องค์กรฯ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในด้านยุทธศาสตร์แห่งชาติ

จุดเน้น และนวัตกรรม ทำให้ทางโรงเรียนจะต้องมีการวิเคราะห์องค์กรฯ เพื่อให้ทันกับยุคสมัย และวางแผนสู่ศตวรรษที่ 21 รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ให้กับคณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ โดยมีนายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ ปา แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน เชียงใหม่ จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม