สอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2565

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 กรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจัดสถานที่สอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2565 มีการคัดกรองนักเรียน ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล สวมหน้ากากอนามัย และมีการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ตลอดเวลาหลังทำการทดสอบ และพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดหลังเสร็จสิ้นการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร ณ อาคารจักรคำฯ 115 ปี

คลิกดูภาพกิจกรรม