พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2565

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีพระครูสมุห์นันทวิทย์ นนฺทธมฺมิโก

รองเจ้าอาวาสวัดสวนดอก เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน เป็นองค์ประธานในพิธี เพื่อเป็นการส่งเสริมและทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

คลิกดูภาพกิจกรรม