ผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตรวจสอบการรายงานคะแนนครั้งที่ 1/2565 ผ่านทางเว็บไซต์ https://reg.chakkham.ac.th/bk1-65/ เข้าใช้ด้วยเลขประจำตัวนักเรียน
และรหัสผ่าน คือ วว/ดด/ปปปป เกิด
-คะแนนครั้งนี้ใช้เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม