นางสาวนวรัตน์ ชมภูธร นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ตัวแทนจากภาคเหนือ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 27-07-2015
          วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ท่านผู้อำนวยการ นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ และคณะผู้บริหารโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลพระราชทาน   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 27-07-2015
          ว่าที่ร้อยตรี อดุลย์ กันทะวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานการดำเนินงานสภานักเรียนของโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 27-07-2015
          ศูนย์เอเอฟเอส เขตลำพูน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ขอต้อนรับ Miss Samantha Fremuth จากประเทศสหรัฐอเมริกา ตามโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 27-07-2015
          ขอแสดงความยินดีกับนายเศรษฐธร รื่นเริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 และเด็กหญิงณัฐภัทร โถนาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 ครูผู้ควบคุมทีม นายศยานันท์ ยารังฝั้น ได้เป็นแชมป์ประจำสัปดาห์ การแข่งขันตอบปัญหารายการ  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 13-07-2015
          การอบรมปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน สู่คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ในวันที่ 10 -11 กรกฎาคม 2558  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 13-07-2015
          ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสกล ทะแกล้วพันธุ์ ในโอกาสได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ และยินดีต้อนรับคุณครูธัญวรัตน์ เจริญจิตร์  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 13-07-2015
          โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลำปาง และโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 30-06-2015
          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมวันรำลึกครูกลอนสุนทรภู่  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 26-06-2015
           กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2558  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 26-06-2015
[57/93]      [BACK] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] | [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] | [41] | [42] | [43] | [44] | [45] | [46] | [47] | [48] | [49] | [50] | [51] | [52] | [53] | [54] | [55] | [56] | [57] | [58] | [59] | [60] | [61] | [62] | [63] | [64] | [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | [70] | [71] | [72] | [73] | [74] | [75] | [76] | [77] | [78] | [79] | [80] | [81] | [82] | [83] | [84] | [85] | [86] | [87] | [88] | [89] | [90] | [91] | [92] | [93] | [NEXT]

Username
Password