มอบวัสดุอะลูมิเนียม กระป๋องเครื่องดื่ม ฝาขวดน้ำดื่ม งานพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับนักเรียนระดับชั้น ม.1 เมื่อวันที่ 15 พ.ย.56 ที่ผ่านมา  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 15-11-2013
          นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อเตรียมรับรางวัลพระราชทาน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 13-11-2013
           นายสกล ทะแกล้วธพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับคณะผู้เยี่ยมเยือนเรียนรู้ร่วมกับยุววิจัย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 13-11-2013
           คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนปัวและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 13-11-2013
           คณะครู นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่าสภากาชาด จังหวัดลำพูน เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่าน  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 13-11-2013
          เชิญสถานศึกษาร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ First LEGO League : 2013 Nature’s Fury ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน  [อ่านต่อ...]


โดย.Admin  CKK | วันที่ 08-11-2013
          ผู้บริหารคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรูภาษาไทย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแต่งเพลงและร้องเพลงรักแม่ เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัล จากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 06-11-2013
           ผู้บริหารและคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนสอบยอดเยี่ยม ในการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 06-11-2013
           นายสกล ทะแกล้วพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 06-11-2013
          พันเอกวรา อุตรพงศ์ และคณะนายทหาร เข้าเยี่ยมคารวะแนะนำตัว มอบหมายนโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ต่อ นายสกล ทะแกล้วพันธ์   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 06-11-2013
[82/94]      [BACK] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] | [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] | [41] | [42] | [43] | [44] | [45] | [46] | [47] | [48] | [49] | [50] | [51] | [52] | [53] | [54] | [55] | [56] | [57] | [58] | [59] | [60] | [61] | [62] | [63] | [64] | [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | [70] | [71] | [72] | [73] | [74] | [75] | [76] | [77] | [78] | [79] | [80] | [81] | [82] | [83] | [84] | [85] | [86] | [87] | [88] | [89] | [90] | [91] | [92] | [93] | [94] | [NEXT]

Username
Password