ผู้บริหารคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรูภาษาไทย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแต่งเพลงและร้องเพลงรักแม่ เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัล จากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 06-11-2013
           ผู้บริหารและคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนสอบยอดเยี่ยม ในการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 06-11-2013
           นายสกล ทะแกล้วพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 06-11-2013
          พันเอกวรา อุตรพงศ์ และคณะนายทหาร เข้าเยี่ยมคารวะแนะนำตัว มอบหมายนโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ต่อ นายสกล ทะแกล้วพันธ์   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 06-11-2013
           นายภาษิต บุษมงคล รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการจักรคำฯสดใส ปลอดภัยจากควันบุหรี่ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 01-11-2013
          การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 01-10-2013
          โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้ข้าราชการครูจำนวน 8 ท่าน ซึ่งครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 01-10-2013
          ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจาก สวทช.ภาคเหนือ โครงงานรักษาความปลอดภัยสัญจร ตามโครงการตาสัปรด  [อ่านต่อ...]


โดย.Admin  CKK | วันที่ 20-09-2013
          รางวัลชนะเลิศการสร้างและควบคุมหุ่นยนต์ด้วย GoGo board I ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  [อ่านต่อ...]


โดย.Admin  CKK | วันที่ 20-09-2013
          เนื่องในวันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนเยาวชนดีเด่น   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 20-09-2013
[82/93]      [BACK] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] | [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] | [41] | [42] | [43] | [44] | [45] | [46] | [47] | [48] | [49] | [50] | [51] | [52] | [53] | [54] | [55] | [56] | [57] | [58] | [59] | [60] | [61] | [62] | [63] | [64] | [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | [70] | [71] | [72] | [73] | [74] | [75] | [76] | [77] | [78] | [79] | [80] | [81] | [82] | [83] | [84] | [85] | [86] | [87] | [88] | [89] | [90] | [91] | [92] | [93] | [NEXT]

Username
Password