พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนมารยาทดีและคุณธรรมดีเด่น   [อ่านต่อ...]


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 23-02-2016
          งานเปิดบ้านแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  [อ่านต่อ...]


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 29-01-2016
          ขอแสดงความยินดี เหรียญรางวัลเกียรติยศ เยาวชนคนเก่ง ระดับประเทศ แข่งขันสารานุกรมฯ  [อ่านต่อ...]


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 29-01-2016
          การอบรมเชิงปฎิบัติการครูและนักเรียนแกนนำ อย.น้อย จังหวัดลำพูน ปี ๒๕๕๙   [อ่านต่อ...]


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 28-01-2016
          รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พบนักเรียนหน้าเสาธง ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน  [อ่านต่อ...]


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 27-01-2016
          สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนร่วมกับชมรมกวีโวหารได้จัดประกวด “คัดลายมือตั๋วเมืองงาม” ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุญไชย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  [อ่านต่อ...]


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 25-01-2016
          พิธีกลัดดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ที่สอบเข้าเรียนต่อได้ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 20-01-2016
          อบรมนักเรียนระดับชั้น ม. 5 เรื่อง การพัฒนาทักษะการสื่อสารและเสริมแรงบันดาลใจเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัย  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 20-01-2016
          ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธพรรษ สมนา นักเรียนชั้น ม.6/11 ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 20-01-2016
          การแข่งขันจัดบอร์ดนิทรรศการเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 20-01-2016
[50/93]      [BACK] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] | [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] | [41] | [42] | [43] | [44] | [45] | [46] | [47] | [48] | [49] | [50] | [51] | [52] | [53] | [54] | [55] | [56] | [57] | [58] | [59] | [60] | [61] | [62] | [63] | [64] | [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | [70] | [71] | [72] | [73] | [74] | [75] | [76] | [77] | [78] | [79] | [80] | [81] | [82] | [83] | [84] | [85] | [86] | [87] | [88] | [89] | [90] | [91] | [92] | [93] | [NEXT]

Username
Password