โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน และงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ประจำเดือนสิงหาคม เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 11-08-2015
          โครงการ "โครงการ "ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน"  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 05-08-2015
          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์) นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2558 (WRO 2015 : World Robot Olympiad 2015) รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคเหนือ   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 05-08-2015
          โรดโชว์สร้างการเรียนรู้และส่งเสริมการแสดงพลังสร้างสรรค์ของเครือข่ายเยาวชน "เด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน" และเปิดตัวนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 05-08-2015
          ขอแสดงความยินดี และเป็นกำลังใจให้กับ นางสาวธัญชนก หน่วยเดชา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ปี   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 05-08-2015
          ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ กันทะวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระธาตุหริภุญไชย  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 29-07-2015
          โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ยินดีต้อนรับ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 27-07-2015
          โครงการผู้ว่าจังหวัดลำพูน พบนักเรียนหน้าเสาธง ประจำปี 2558 นายณรงค์ อ่อนสะอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูร มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 27-07-2015
          พิธีเฉลิมฉลองรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 27-07-2015
          คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนร่วม พิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2558   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 27-07-2015
[56/93]      [BACK] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] | [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] | [41] | [42] | [43] | [44] | [45] | [46] | [47] | [48] | [49] | [50] | [51] | [52] | [53] | [54] | [55] | [56] | [57] | [58] | [59] | [60] | [61] | [62] | [63] | [64] | [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | [70] | [71] | [72] | [73] | [74] | [75] | [76] | [77] | [78] | [79] | [80] | [81] | [82] | [83] | [84] | [85] | [86] | [87] | [88] | [89] | [90] | [91] | [92] | [93] | [NEXT]

Username
Password