คณะผู้บริหารโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 
นายจรัส  คำอ้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 
 

นายศรีวัย โญกาศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนันท์นภัส ชลยศปกรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวจิณณ์ณิชา ศักดิ์สิริภาพร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


ดร.นิคม โท๊ะลงธง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายจิรานนท์ วิชัยคำ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน