ประเมินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน วันที่ 7 สิงหาคม 2557   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 13-08-2014
          แสดงความยินดีกับนักเรียน โครงการเยาวชนเอเอฟเอส วันที่ 6 สิงหาคม 2557  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 13-08-2014
          ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 วันที่ 7 สิงหาคม 2557  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 13-08-2014
          จักรคำฯ จัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึกประชาการอาเซียน โครงการ"ก้าวข้ามสู่ประตูอาเซียน"  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 05-08-2014
          รับรางวัลประกวดเขียนเรียงความ กิจกรรม วันสหกรณ์นักเรียน 2557  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 25-07-2014
          พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 10-07-2014
          นักเรียนจักรคำฯ คว้ารางวัลในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 43 เมืองแพร่เกมส์ 20-30 มิถุนายน 2557   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 04-07-2014
          โครงการปลูกต้นไม้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 วันที่ 1 กรกฎาคม 2557  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 02-07-2014
          พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 วันที่ 1 กรกฎาคม 2557  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 02-07-2014
          เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาจังหวัดลำพูน วัดพระธาตุหริกุญชัย วันที่ 2 กรกฎาคม 2557   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 02-07-2014
[70/94]      [BACK] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] | [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] | [41] | [42] | [43] | [44] | [45] | [46] | [47] | [48] | [49] | [50] | [51] | [52] | [53] | [54] | [55] | [56] | [57] | [58] | [59] | [60] | [61] | [62] | [63] | [64] | [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | [70] | [71] | [72] | [73] | [74] | [75] | [76] | [77] | [78] | [79] | [80] | [81] | [82] | [83] | [84] | [85] | [86] | [87] | [88] | [89] | [90] | [91] | [92] | [93] | [94] | [NEXT]

Username
Password