ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2557  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 02-04-2014
          ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2556  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 29-03-2014
          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2557  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 26-03-2014
          ประกาศผลห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา 2557  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 24-03-2014
          ประกาศผลการสอบความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2557  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 24-03-2014
           นายภาษิต บุษมงคล รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนา เรื่อง "ข้อบกพร่องที่มักพบในงานวิจัยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน"  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 20-03-2014
          นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์รถขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากลูกโป่ง ในงานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2557   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 13-03-2014
          ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 05-03-2014
          นายสกล ทะแก้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 28-02-2014
           โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนสำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2556   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 27-02-2014
[76/93]      [BACK] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] | [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] | [41] | [42] | [43] | [44] | [45] | [46] | [47] | [48] | [49] | [50] | [51] | [52] | [53] | [54] | [55] | [56] | [57] | [58] | [59] | [60] | [61] | [62] | [63] | [64] | [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | [70] | [71] | [72] | [73] | [74] | [75] | [76] | [77] | [78] | [79] | [80] | [81] | [82] | [83] | [84] | [85] | [86] | [87] | [88] | [89] | [90] | [91] | [92] | [93] | [NEXT]

Username
Password