โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดการแถลงข่าวการแข่งขัน   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 16-07-2013
          นางทิพย์อุบล ศิริบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน มอบเงินรางวัลให้กับตัวแทนของห้องเรียนที่ได้รับรางวัล การประกวดวินัยในการเดินแถวเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 15-07-2013
          การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง "ณ ห้องประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 15-07-2013
           นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 05-07-2013
          การประชุมสภานักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 05-07-2013
          นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม วันทานะบะตะ เทศกาลขอพรจากดวงดาวเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 04-07-2013
          สรุปผลรางวัลนักเรียนจักรคำฯ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 42 น่านเกมส์ ระหว่างวันที่ 22 มิ.ย. - 1 ก.ค. 56 ที่จังหวัดน่าน  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 03-07-2013
          นางสาวสุธิดา อริแจ้ ได้รับรางวัล Creative Idea Award จากการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่กรุงเทพมหานคร  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 03-07-2013
          ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบรางวัลในกับตัวแทนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัลในโครงการ LPG SAFETY 2013 ที่จัดขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 03-07-2013
          การประกวดโครงการคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน (อย.น้อย) ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2556 ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน   [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 03-07-2013
[90/93]      [BACK] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] | [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] | [41] | [42] | [43] | [44] | [45] | [46] | [47] | [48] | [49] | [50] | [51] | [52] | [53] | [54] | [55] | [56] | [57] | [58] | [59] | [60] | [61] | [62] | [63] | [64] | [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | [70] | [71] | [72] | [73] | [74] | [75] | [76] | [77] | [78] | [79] | [80] | [81] | [82] | [83] | [84] | [85] | [86] | [87] | [88] | [89] | [90] | [91] | [92] | [93] | [NEXT]

Username
Password