ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 05-03-2015
          ช่องทางการติดตามการประกาศผลสอบ เพิ่มเิติม  [อ่านต่อ...]


โดย.นายปรีดา  ยะธิมา | วันที่ 04-03-2015
          ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 27-02-2015
          ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 27-02-2015
          พิธีอำลาขมาครู 2558 ของนักเรียนระดับชั้น ม.6  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 24-02-2015
          โรงเรียนเลยพิทยาคม มาศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 23-02-2015
          ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 12-02-2015
          อบรมการพัฒนาทักษะทางภาษาไทย (ทักษะการอ่าน)  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 09-02-2015
          ขอแสดงความยินดีกับครู ..  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 06-02-2015
          ในช่วงเดือน มกราคม 2558 มีการแข่งกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 เชียงรายเกมส์ ระหว่างวันที่ 23-31 มกราคม 2558  [อ่านต่อ...]


โดย.   | วันที่ 04-02-2015
[45/77]      [BACK] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] | [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] | [41] | [42] | [43] | [44] | [45] | [46] | [47] | [48] | [49] | [50] | [51] | [52] | [53] | [54] | [55] | [56] | [57] | [58] | [59] | [60] | [61] | [62] | [63] | [64] | [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | [70] | [71] | [72] | [73] | [74] | [75] | [76] | [77] | [NEXT]

Username
Password