ติดตามข้อมูลข่าวสารการรับนักเรียนปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้ที่ 

การรับนักเรียนปีการศึกษา 2565  

  

ให้นักเรียนเข้าศึกษารายวิชาตามกลุ่มสาระและห้องเรียนของตนเอง 
 https://sites.google.com/chakkham.ac.th/ckkall

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนจัดการเรียนการสอนแบบOn-Site ม.ต้น

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดการเรียนการสอนแบบ On-Site วันแรกของภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยทางโรงเรียนได้มีการตั้งจุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

กลุ่ม A และจุดตรวจคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับนักเรียนบริเวณประตูทางเข้า – ออก ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทั้งนี้นายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ครูเวรประจำวัน และคณะกรรมการคัดกรองโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ควบคุม และดูแลความเรียบร้อย ณ ห้องพยาบาล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม